//Process//

Agil process för vinnande projekt

Med en tydlig agil process minskar risken för att saker faller mellan stolarna och ökar chanserna att man faktiskt får ut mer än man först tänkt sig.

Agil process

Vi vet och förväntar oss att förändringar uppträder när man arbetar med komplexa projekt. Det gör att vi planerar för förändring och att vi har det i vårt process-DNA. Det finns till och med som en del av våra kärnvärden över saker vi ska omfamna och använda oss av.

Vår process består i huvudsak av 5 olika moment. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

1. Kravinsamling

En av våra projektledare håller i ett möte tillsammans med er för att samla in de krav och förusättningar som just er projekt ställer.

2. Specifikation

Utifrån kravinsamlingen och en intern workshop sammanställer vår projektledare en specifikation över vad vi förväntas leverera till er och vid vilken tidpunkt.

3. Planering

Efter att ni godkänt specifikationen detaljplanerar vi projektet och sätter samman de iterationer, eller utvecklingscykler, som projektet kommer utgöras av. Här meddelar vi även vid vilka tidpunkter er input kommer behövas för att komma vidare.

4. Utveckling

Därefter går vi in i den rent praktiska utvecklingsfasen där vi utvecklar, testar och samlar in feedback från er. Denna fas loopas det antal gånger som det finns iterationer i projektet. Varje iteration avslutas med att vi levererar någon form av fungerande mjukvara för er att testa. Med hjälp av agila verktyg och metoder får vi med era önskade förändringar i nästa utvecklingscykel.

5. Leverans

Efter slutgodkännande från er lanserar vi ert projekt skarpt och gör sedan en uppföljning 1-3 veckor efter leverans.